For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Een rechtvaardige en veilige samenleving waarin burgers vertrouwen hebben in de rechtspraak. Dat is waar forensische wetenschap aan bijdraagt. Forensische wetenschap omvat de brede inzet van wetenschappelijke kennis en technologie ten behoeve van de waarheidsvinding in strafrechtelijke onderzoeken.

De continue ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis en technologie, heeft een tweeledig effect op de samenleving en de strafrechtketen. Nieuwe kennis en technologie kan misbruikt worden en zo leiden tot nieuwe vormen van criminaliteit. Dit vraagt om nieuwe forensische methodes die het criminele handelen kunnen aantonen. Nieuwe vormen van criminaliteit kunnen leiden tot een veranderend sporenbeeld. Bepaalde sporen verdwijnen op de achtergrond en komen steeds minder voor (bijvoorbeeld papieren documenten), terwijl nieuwe sporen juist veelbelovende
mogelijkheden bieden als daar ook de juiste onderzoeksmethodes voor worden ontwikkeld (met name voor digitaal bewijs). Deze ‘justice
& society pull’ (de vraag uit de strafrechtketen en de maatschappij) maakt dat de forensische wetenschap continu in beweging moet zijn om waardevol en toekomstbestendig te blijven.

Met de Nederlandse Forensische OnderzoeksAgenda, afgekort de NFOA, doorbreken het Co van Ledden Hulsebosch Center for forensic science and medicine (CLHC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dit patroon. Na een zorgvuldige en brede consultatie met het werkveld en op basis
van de bijdragen van vele wetenschappers, forensisch onderzoekers en professionals uit de strafrechtketen, presenteert forensisch Nederland een inspirerende onderzoeksagenda met vijf interdisciplinaire thema’s voor het komende decennium. Met de juiste financiële middelen maakt deze agenda het mogelijk om een zeer waardevol onderzoeksprogramma te starten voor de ontwikkeling van de forensische methodes van morgen en overmorgen!

Download hieronder de volledige agenda!